ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstva zdravotnictví, ze dne 30.10. 2020

Mám děti i rodiče i když nejsou v domově důchodců či LDN chytil mně za srdce nejen příběh pana Pavla Zítka, nahrávky rozhovorů vystrašených lidí, kterým vejdou do pokoje kosmonauti ve skafandrech, které jsem slyšel na FB u MUDr. Ivety Křížové a příběh paní Ireny Hrobské a její maminky, který  jsem ihned s 560 shlédnutími nasdílel a pomocí přátel dostal třeba i k Vám – příběh můžete shlédnout zde:

https://www.facebook.com/100010275607900/videos/1321427954876379/

Před pár dny, když jsem řešili s advokáty další postup ohledně trestních oznámení a žalob zazněl také dotaz Pavla Zítka, který se týkal úmrtí maminky, jak pomoci dalším lidem kterých se dotkne případné testování.

Pavlova maminka nastoupila do nemocnice jako CO-VID negativní  a měla test a druhý test za týden a to uz byla pozitivní, po 14ti denní léčbě kortikoidy, zemřela dne 14.10. 2020 na selhání jater a ledvin. Dokážete si představit co to s člověkem udělá a pokud není nenávistivým hejtrem bude bojovat i za Vaše životy.

A tak jsme se jako team JRTV.CZ společně dohodli, že zajistíme právní pomoc jak Vám, tak i dalším lidem a společně s advokátem JUDr. Petrem Šádou jsme pro Vás zajistili možnost přidat se k této naší výzvě ve ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví, ze dne 30.10. 2020 PRO VĚC PORUŠOVÁNÍ PRÁV OBČANŮ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY !

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. dne 30.10. podepsal Mimořádné opatření pod Č. j.: MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN, (celý dokument je ke stažení zde: https://jrtv.cz/wp-content/uploads/2020/11/antigenní-testy_oc_10226.pdf) z kterého vyplývá, pro občany v České Republice.

Že dne 4.11. 2020 začaly ministerstvem zdravotnictví pověřené instituce a osoby, testovat na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů , veškeré osoby nacházející se či pracující ve všech zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě.

Každý občan se může svobodně rozhodnout a nikdo nemá podle Ústavy právo jej nutit do vyšetření či zákroku o kterém má málo informací či s ním nesouhlasí.

Všichni koho se toto bezprostředně dotýká či mohou informovat a mají povinnost informovat lidi, kterých se to týká a to jak rodinní příslušnící tak ošetřující či lékařský personál by se měli v této záležitosti obrátit písemně na vedení a zřizovatele jednotlivého zařízení a žádat písemně o vyjádření a poskytnutí informací na základě zákona 106/1999sb – právo na informace :
– jak bude zařízení postupovat konkrétně
– jak  a kým bude podán plný informovaný souhlas
– zveřejnění výrobce či název testu, jeho schválení SÚklem, příbalový leták..
– prověření kdo jmenovitě test vykonává a zda má patřičné vzdělání
– záznam o odběru by měl být v kartě seniora, 
– pokud májí  rodina či někdo blízký  spojení se seniorem, ptejte se ať to oni popíšou jak to probíhalo, jak se cítí… a natáčejte si to – pořízení záznamu je zapotřebí a nezbytné – nikdo Vám nemá právo v tomto bránit či Vás jakkoliv omezovat

 Alzhaimerova oddělení a jak tam chtějí získat souhlas? informace, že je to pro jejich dobro, že je to nařízení, že to nic není …… nelze pokládat za informovaný souhlas klienta či pacienta.

Je třeba si uvědomit, že jde o odběr biomateriálu a podléhá Úmluvě o biomedicíně  v rámci občanského zákoníku  sdělení č. 96/2001sb, kde v čl. 5 s názvem obecné pravidlo  se uvadí toto:
“ JAKÝKOLIV zákrok v oblasti péče o zdraví je možné provést pouze za podmínky,že k němu dotyčná osoba poskytla SVOBODNÝ a INFORMOVANÝ  souhlas, TATO OSOBA MUSÍ BÝT  PŘEDEM ŘÁDNĚ  INFORMOVÁNA O ÚČELU A POVAZE ZÁKROKU JAKOŽ I O JEHO DŮSLEDCÍCH A RIZICÍCH. Dotčená osoba může kdykoliv svobodně svůj souhlas odvolat.
občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.  v § 93 A NÁSL. ŘEŠÍ VELMI CITLIVĚ OCHRANU INTEGRITY ČLOVĚKA

Pokud také nesouhlasíte s nařízení ministerstva zdravotnictví a shledáváte ho protiústavním a protiprávním, či s postupem, vyplňte tento formulář, který nám společně poslouží k okamžitému kontaktování advokátní kanceláře a potřebným úkonům ve věci OKAMŽITÉHO ZASTAVENÍ a dále žalob.

Prosím o laskavé vyplnění tohoto formuláře, abychom mohli JUDr. Petru Šádovi předat seznam Vás, kteří se cítí být ohroženi postupem vlády a vládou a jejími nařízeními, která podle nás hrubým způsobem narušují a zasahují do práv občanů a je věcí veřejného zájmu, tomu zabránit a dát průchod Ústavě České Republiky a Platným zákonům o ochraně zdraví a to i těch Mezinárodních, které vláda a vykonavatelé těchto nařízení hrubým způsobem porušují.

POKUD SE VÁS TO TÝKÁ A BUDETE SI PŘÁT PŘIDAT SE K VEŘEJNÉ ŽALOBĚ

1. VYPLŇTE TAKÉ TENTO FORMULÁŘ :

https://forms.gle/kekps7mNiLAAgZC79 Vámi zadané informace poslouží advokátní kanceláři k přehledu o Vašem zájmu

2. STÁHNĚTE SI PROSÍM TENTO VZOR PRO VYPLNĚNÍ PLNÉ MOCI:

https://jrtv.cz/wp-content/uploads/2020/11/VZOR-JAK-VYPLNIT-.pdf

3. STÁHNĚTE SI, VYTISKNĚTE A VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ S UDĚLENÍM PLNÉ MOCI AK:

https://jrtv.cz/wp-content/uploads/2020/11/Formulář-Plná-moc.pdf

Prosím vytiskněte si Formulář a vyplňte ho podle vzoru (červená místa vyplníte a na místě kde je modrým podpis ho prosím podepište.

4. VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE PROSÍM ČESKOU POŠTOU

PRIORITNĚ – OBYČEJNĚ

NA ADRESU:

JUDr. Petra Šáda, AK Bořice č.p. 65, 538 62 Bořice

Pokud to zašlete ještě dnes nebo zítra, tj. v sobotu 7.11.2020 – dostane to AK JUDr. Šáda v pondělí a může s tím ihned pracovat.

Poprosím Vás až to uděláte abyste šli zpět na Facebook a komentovali příspěvek, že jste již vyplnili a odeslali advokátovi. Dáváte tak dalším lidem vědět, že to má smysl a že to funguje!

Děkujeme za Vaši podporu.

S hlubokou úctou ke každé živé bytosti,

Robert Šmuk

https://www.facebook.com/rsmuk

BRZY DALŠÍ INFORMACE NAJDETE TAKÉ I NA NAŠEM WEBU, odkaz umístíme zde ať můžete sledovat aktuální informace také i Vy.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.