Podpořte nás, prosím

Srdcem pro Vlast

Všichni pociťujeme, jak v důsledku vládních omezení
a nařízení, bez otevřeného dialogu s občany této země, rostou
a sílí den za dnem obavy a nejistoty z budoucnosti, a to ve
všech sociálních třídách společnosti.

Den za dnem roste odpor lidí, kteří už mají dost omezování
základních práv a svobod, schvalování vyhlášek, nařízení
a zákonů, které jednostranně zvýhodňují pouze velmi malou
skupinu osob a znevýhodňují tak všechny ostatní: poctivě
pracující lidé, zaměstnance, OSVČ, jak malé, tak i střední
firmy, seniory a rodiny s dětmi.

Lidé už mají dost zvýhodňování a prosazování zájmů
elitářských skupin, které jsou podporovány současnými
politiky a státním aparátem.

Na základě Vaší podpory jsme se rozhodli vystoupit z davu,
založili spolek SRDCEM pro VLAST a nyní zakládáme
i hnutí, politickou stranu.

Politikem má být podle nás člověk, který diskutuje s občany,
naslouchá potřebám občanů, hájí jejich zájmy a jde osobním
příkladem jako leader, který udává směr svými konkrétními
činy.

Naším cílem je víc, než jen upozorňovat na nedostatky
v zákonech, vyhláškách a nařízeních. Myslíme si, že osobní
přístup, vzor a cesta ke konkrétním výsledkům je ta, která
zaujme a může oslovit i Vás.

Jeden umí to a druhý tamto, každý umí něco a dohromady
dokážeme mnohem víc. Domníváme se, že je prospěšnější lidi
spojovat a využít potenciálu, ve světě uznávaného
Československého národa, jeho věhlasu mezi akademiky,
odborníky a širokou veřejností.

Podpořme a vraťme společně věhlas zlatým rukám, které
dokáží jednat, budovat a jdou hned do akce. Společně
dokážeme stavět na tradicích a svědomitě pracovat pro naši
společnou budoucnost.

Opřeme se o podnikatele, odborníky, vzdělané lidi, kteří
s podporou svých firem posouvají výzkum a podporují tak
rozvoj vědy, technologií a zdravotnictví.

Díky nim a nám, poctivě pracujícím, rozvíjíme ekonomickou
a hospodářskou soběstačnost, jak v průmyslové výrobě, těžbě
a zpracování surovin tak i v produkci potravin, které si
dokážeme sami vypěstovat a vyprodukovat.

Snadněji tak vymezujeme a ochráníme hranice naší společné
vlasti.

Záleží nám na budoucnosti, kterou prožijeme jak s našimi
dětmi, rodiči, tak i s rodinami, které jsou základem státu.
Podílejte se i Vy společně s námi na světě, který utváříme
každý den svým aktivním přístupem jak v rodinných tak i v
záležitostech veřejných.

Za „ SRDCEM pro VLAST “
Pavel Zítko, Robert Šmuk, Aleš Trčka

Podepsané archy zašlete prosím DOPORUČENĚ na adresu:

Srdcem pro Vlast
P.O.BOX 18
Budějovická 130,
252 42 Jesenice

Děkujeme